SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Workshop: "Aby všetky deti rozumeli"

Povinné predprimárne vzdelávanie prinieslo so sebou okrem iného aj nové otázniky týkajúce sa vzdelávania národnostných menších. Do materských a základných škôl prichádzajú deti z národnostne zmiešaného územia a marginalizovaných komunít, kde sa nehovorí slovensky. Ak chceme, aby sa tieto deti vzdelávali v slovenskom jazyku, porozumeli mu a dosahovali rovnaké výsledky v škole ako slovenské deti, mali by sme im pomôcť a ponúknuť im vhodné edukačné materiály na rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.


Multifunkčné centrum pre deti a mládež Moldava nad Bodvou zrealizovalo v spolupráci s ABCedu s podporou Košický samosprávny kraj dňa 28. novembra 2022 (pondelok) workshop, ktorého hlavným cieľom bolo inšpirovať a pomôcť zefektívniť prácu učiteľov, vychovávateľov, asistentov, sociálnych pracovníkov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi národnostných menšín.
Hlavné témy, ktorým sme sa venovali:
  • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a slovnej zásoby
  • Ako si precvičiť matematiku hravou formou
  • Ako rozvíjať priestorovú predstavivosť s hrami.

Workshop bol spojený s praktickou ukážkou edukačných pomôcok.
Veľmi nás teší účasť 50 pedagógov z 11 škôl a škôlok z Moldavy nad Bodvou a okolia, preto plánujeme v takýchto podujatiach určite pokračovať a organizovať raz mesačne stretnutia pedagógov zamerané na rôzne témy týkajúce sa nových inovatívnych metód vo vyučovaní, práci s deťmi, vzájomnej výmeny skúseností. Už čoskoro pokračujeme.