SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Workshop - Rozvoj kreatívneho myslenia u detí

Kto sa zúčastnil dňa 30. marca 2023 interaktívneho workshopu s lektorkou Františkou Fehérovou riaditeľkou Základnej umeleckej školy určite neoľutoval.
V rámci Edu MO sa v Inkubátorovo dome stretlo 23 pedagógov, vychovávateľov, pracovníkov rôznych inštitúcií z Moldavy nad Bodvou a okolia, ktorí sa v neformálnej atmosfére venovali téme: „Rozvoja kreatívneho myslenia u detí.“


V zmiešaných skupinách si vyskúšali spoločne výtvarný diktát, venovali sa aj kreatívnej slobode a výtvarným emóciám. Dozvedeli sa nové informácie týkajúce sa vizuálnej gramotnosti. Okrem toho, že v pohodovej atmosfére vznikli spoločným tvorením skvelé jedinečné diela, nadväzovali sa nové kontakty, vymieňali sa skúsenosti, diskutovalo sa o rôznych témach zameraných na rozvoj detí.
Času bolo málo, a tak sme sa všetci zhodli na tom, že by sme v danej téme chceli ešte pokračovať.
Ďakujeme lektorke Františke Fehérovej za podnetné popoludnie, všetkým, ktorí k nám zavítali z blízka i ďaleka.
Vďaka patrí aj Komenského inštitútu.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie v duchu kreativity.