SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Výroba Valentíniek

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.


Aj deti z Komunitného centra potešili dnes svojich najbližších vlastnoručne vyrobenými pozdravmi, srdiečkami - VALENTÍNKAMI.