SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Vedomostný kvíz s BAFF SA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnilo súťažno - zábavné dopoludnie pod vedením Mgr. Rudolfa Rusňáka z BAFF SA o.z.


Medzi podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov realizované v mesiaci apríl patrilo aj súťažno - zábavné dopoludnie pod vedením Mgr. Rudolfa Rusňáka z BAFF SA o.z., na ktorom sa 26. apríla 2022 stretli žiaci 6. ročníkov z troch základných škôl - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm, Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont a ZŠ - Grundschule Medzev. Spoločne si preverili svoje vedomosti vo forme kvízu, a okrem toho sa zabavili pri rôznych skupinových hrách, a v neposlednom rade nadviazali nové kamarátstva s rovesníkmi.
Všetci účastníci boli v závere podujatia odmenení diplomom a odmenou. Sme radi, že sme sa mohli stretnúť a vzájomne sa spoznávať a obohacovať sa v rôznorodosti národností, jazyka aj kultúry.