SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Umenie a tradície bez bariér

Dňa 26. októbra 2023 sa žiaci Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm Moldava nad Bodvou v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež vybrali do Košíc a navštívili Divadlo Thália Színház, kde si pozreli muzikálovú rozprávkovú hru „Ágacska - Vetvička“.


Bol to pre deti skvelý deň, z ktorého si odnášali pekný umelecký zážitok.