SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Tajomná rozprávková kniha

Deti materskej školy Százszorszép Óvoda sa zúčastnili rozprávkového dopoludnia v novom Multifunkčnom centre pre detí a mládež, ktorej súčasťou je aj Mestská knižnica mesta Moldava nad Bodvou.


Zoznámili sa s tajomným svetom knižnice a postavami ukrytými v rozprávkových knihách. Počas zábavného stretnutia tancovali, spievali a spoločne vytvorili vlastnú tajomnú rozprávkovú knihu.