SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Svetový deň Pohybom k zdraviu

V spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou sme si pripravili dňa 16. mája 2022 pre deti športové aktivity a súťaže.


Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na súčasný sedavý spôsob života a nedostatočnú pohybovú aktivitu ako rizikový faktor mnohých ochorení.
Pravidelná pohybová aktivita má veľký význam u detí, pričom je vhodné ich viesť k primeranému pohybu už od útleho veku, čím sa vytvárajú správne návyky aj v dospelosti. V spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou sme si pripravili dňa 16. mája 2022 pre deti športové aktivity a súťaže. Po ich úspešnom absolvovaní boli všetci účastníci odmenení.