SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Svetový deň hygieny rúk

Každý rok 5. mája si pripomíname Svetový deň hygieny rúk. Tento deň býva sprevádzaný kampaňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom „Save lives - Clean your hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“).


Každý rok 5. mája si pripomíname Svetový deň hygieny rúk. Tento deň býva sprevádzaný kampaňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom „Save lives - Clean your hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“).
Hlavným cieľom preventívnych aktivít v tento deň bolo v spolupráci s BAFF SA o.z. poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych chorôb.
Preventívnej prednášky sa zúčastnili aj žiaci nultých ročníkov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Alapiskola.