SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Svetový deň hygieny rúk - ZŠ Severná

V stredu 18. mája 2022 sme pokračovali v preventívnych aktivitách, ktorých hlavným cieľom bolo v spolupráci s BAFF SA o.z. poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych chorôb.


„Umývaj si ruky - zachrániš život“.
V stredu 18. mája 2022 sme pokračovali v preventívnych aktivitách, ktorých hlavným cieľom bolo v spolupráci s BAFF SA o.z. poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych chorôb. Zavítali sme na ZŠ Severná 21 k prváčikom, ktorí nás presvedčili o tom, že sa každý deň starajú o hygienu svojho tela a o svoje zdravie. Nakoniec nám sľúbili, že si už nezabudnú po rôznych činnostiach správne umyť ruky.