SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športový viacboj všestrannosti

V dňoch 26. - 27.4.2023 sa konal 1. ročník letných majstrovstiev Športového viacboja všestrannosti žiakov I. a II. stupňa na novom atletickom štadióne v areáli Základnej školy ČSA 15 v Moldave nad Bodvou.
Organizátorom podujatia bolo Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou v spolupráci s Mestským športovým klubom a ZŠ ČSA 15.


Súťaž zahájil svojim príhovorom primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský, ktorý poprial všetkým športovcom veľa úspechov v jednotlivých športových disciplínach. Otvorenie spestrili svojím vystúpením aj zumbistky pod vedením Lucie Baško zo ZŠ ČSA 15.
Súťaže sa zúčastnilo vyše 230 športovcov z Moldavy nad Bodvou a jej okolia - ZŠ ČSA 15, ZŠ s VJM - Alapiskola, ZŠ Severná 21, Buzitai Alapiskola - ZŠ Buzica, Cirkevná spojená škola - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, ZŠ s MŠ Čečejovce, ZŠ Grundschule Medzev a Gymnázium Štefana Moysesa.
Veľká vďaka patrí učiteľom telesnej a športovej výchovy za poctivú a vytrvalú prípravu svojich zverencov. Športovcom ďakujeme za reprezentáciu svojej školy v duchu fair play, a všetkým želáme veľa ďalších športových úspechov.
Ďakujeme mestu Moldava nad Bodvou za kvalitné podmienky na rozvoj športových talentov v našom meste, za pomoc a spoluprácu Mestskému športovému klubu a za organizačné zabezpečenie ZŠ ČSA 15.
Už čoskoro nás čaká ďalšie športové podujatie: „Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy“, na ktoré všetkých srdečne pozývame.