SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 5. deň

Posledný deň olympiády 24. júna 2022 boli na programe vzájomné futbalové zápasy mladších a starších žiakov. Stretli sa v nich futbalisti z piatich škôl Moldavy nad Bodvou a okolia. Nechýbali krásne momenty, ale hlavne vzájomný rešpekt a hra v duchu fair-play.


Výsledky turnaja mladších žiakov:
1. miesto – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesto – ZŠ a MŠ Čečejovce
3. miesto – Cirkevná spojená škola - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

Výsledky turnaja starších žiakov:
1.miesto – ZŠ s VJM 15, Moldava nad Bodvou
2.miesto – ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou
3.miesto - ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

Po vyhodnotení turnaja a odovzdávaní medailí nasledoval záverečný ceremoniál celotýždňového športového snaženia športovcov, na ktorom vystúpili aj zumbistky zo ZŠ ČSA 15, Moldava n. B. a mažoretky z Košíc. Zúčastnil sa ho aj primátor mesta Slavomír Borovský, ktorý poprial všetkým športovcom veľa úspechov, elánu a vytrvalosti v športovaní.
Lúčili sme sa v duchu myšlienky: „Sláva víťazom, česť porazeným!“ a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné športové podujatia pre deti a mládež.
Ďakujeme garantovi podujatia Mestský športový klub Moldava nad Bodvou za pomoc a spoluprácu.