SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy 2023 - 2. deň

Súčasťou tohtoročnej športovej olympiády bola aj ďalšia športová disciplína - basketbal chlapcov II. stupňa.


Vo vzájomných zápasoch si zmerali sily žiaci z troch základných škôl Moldavy nad Bodvou - Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm, ZŠ Severná 21 a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

Konečné poradie basketbalistov:
1. miesto - ZŠ s VJM, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesto - ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou
3. miesto - Cirkevná spojená škola Moldava nad Bodvou

Ďakujeme za rozhodcovstvo pedagógom Mgr. Gabrielle Nagy a Mrg. Ľubošovi Kötelešovi a všetkým športovcom za súťaživosť v duchu fair-play.
Vďaka vedeniu Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont za poskytnutie priestorov telocvične školy.