SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Športová olympiáda mládeže údolia Bodvy - 1. deň

1. súťažný deň Športovej olympiády mládeže údolia Bodvy - 20. júna 2022


Krásne momenty, neskutočná atmosféra, skvelé výkony vo vybíjanej a zápasení.
Zajtra nás čaká 2. deň so súťažnými disciplínami atletiky I. stupňa.
Držíme všetkým športovcom a športovkyniam palce.