SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Spoločne za lepšie nápady

V rámci projektu „Priestor nás spája“ sa stretli dňa 9. marca 2022 zástupcovia organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodnených skupín.


V rámci projektu „Priestor nás spája“ sa stretli dňa 9. marca 2022 zástupcovia organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodnených skupín, s hlavným cieľom zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi školami/škôlkami a rodičmi, pomôcť zvyšovať ich kultúrnu, vzdelanostnú a komunikačnú úroveň, podporiť ich socializáciu pred nástupom do škôlky a školy; zlepšiť ich školskú dochádzku, riešiť problémy so záškoláctvom, zmierniť problémy súvisiace s rodičovstvom, dohodnúť spoločné aktivity pre deti a ich rodičov súvisiace s rodičovstvom a starostlivosťou o deti, uľahčiť ich integráciu do spoločnosti v rámci mesta Moldava nad Bodvou.
Ďakujeme všetkým účastníkom stretnutia za veľmi podnetnú diskusiu a výmenu skúseností - odboru školstva v Moldave nad Bodvou, Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm Moldava n. B., Komunitnému centru, Százszorszép Óvoda a terénnym sociálnym pracovníčkam.
Ďalšie plánované stretnutie sa uskutoční v mesiaci apríl.