SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche

V termíne od 17. do 19. júna 2022 organizovala Základná škola Grundschule v Medzeve v rámci mesta Medzev v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche v Hnilčíku.


V termíne od 17. do 19. júna 2022 organizovala Základná škola Grundschule v Medzeve v rámci mesta Medzev v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou školenie k divadelnému predstaveniu Spúrensuche v Hnilčíku.