SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Savorenge v Turni nad Bodvou

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ s VJM – Alapiskola Szepsi dňa 2.6.2023 prijali pozvanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Turni nad Bodvou a vystúpili so svojím divadelným predstavením „Cigánka a diabol“ v podaní speváckeho zboru Savorenge a divadla rozprávok Romano Suno.


Nadšené ohlasy detského publika, veľký potlesk a spoločný záverečný tanec bol zárukou skvelého predstavenia.