SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Radostná Karička Parchovianska

Náš detský folklórny súbor prvýkrát verejne vystúpil na Hlavnej ulici v Košiciach, aby sa tak s inými folklórnymi súbormi pokúsil o slovenský rekord v tanci Radostnej Karičky Parchovianskej.


Po úspešnom nábore do folklórneho súboru, ktorý sme mali pred necelými 2 mesiacmi, sa nám podarila dnes, 23. júna 2022 skvelá vec. Náš detský folklórny súbor prvýkrát verejne vystúpil na Hlavnej ulici v Košiciach, aby sa tak s inými folklórnymi súbormi pokúsil o slovenský rekord v tanci Radostnej Karičky Parchovianskej.
Užili sme si náš skvelý deň naplno - našu prvú spoločnú cestu autobusom na vystúpenie, prípravy, obliekanie, viazanie stužiek, nedočkavosť, skvelý pocit z tanca, nezabudnuteľnú atmosféru, super výkon a za odmenu sladkú zmrzlinu.
Ďakujeme Veronike Ločovej za prípravu detí na toto podujatie, našim šikovným deťom a ich obetavým rodičom za ich podporu.
Bol to nezabudnuteľný zážitok pre všetkých!