SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Preventívne prednášky - MŠ Veselá zebra

Správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Práve počas boja s pandémiou COVID-19 bola hygiena rúk jedným zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom.


Dňa 26. októbra 2022 sme pokračovali v sérii preventívnych prednášok v spolupráci s BAFF SA o.z. pre deti z Materskej školy Veselá zebra. Dôraz sa kládol na starostlivosť o zdravie a hygienu rúk.
Deti si spoločne s kamarátom Ferkom precvičili hravým spôsobom správnu techniku umývania rúk. Presvedčili ho, že poznajú rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínov.
Sľúbili mu, že si vždy budú poctivo umývať ruky, aby neboli chorí a mohli sa hrať v škôlke so svojimi kamarátmi.