SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Preventívna prednáška - Zdravie a hygiena rúk

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s BAFF SA o.z. pokračovalo v mesiaci február v sérii preventívnych prednáškach ohľadom starostlivosti o zdravie a hygienu rúk. Tentokrát sme zavítali do ZŠ Drienovec.


Spoločne s levíkom Ferkom sme sa naučili zbaviť sa zlozvykov a nedostatočnej hygieny, aby nám zdravie, čo najviac slúžilo, keďže je to pre človeka najcennejšie. 
Deťom sa interaktívna aktivita s levíkom Ferkom veľmi páčila, a spoločne sa zamysleli nad tým, aké hrozby im môžu škodiť pri nedostatočnej hygiene.
Ďakujeme p. riaditeľke ZŠ Drienovec a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!