SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Ponožkový október

"To chce klid a nohy v teple." (Švejk)
Ponožky, ponožky a ešte viac ponožiek!
Zmyslom tejto aktivity, ktorá trvala do konca októbra, bolo pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.


Podarilo sa nám spoločne vytvoriť až 7 zberných miest:
- Infocentrum, Hlavná 58
- MŠ Štvorlístok, Hviezdoslavova 198
- MŠ Stonožka, Krátka 10
- MŠ Rosnička, Budulov
- MŠ Veselá zebra, Severná 19
- ZŠ ČSA, Československej armády 15
- Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13

Vyzbierali sme spoločne 300 párov ponožiek!!!
Vyzbierané ponožky sa doručia organizácii, ktorá sa o takýchto ľudí v núdzi starajú – Arcidiecéznej charite v Košiciach. Ďakujeme všetkým s dobrým srdcom, ktorí sa do zbierky zapojili. Pomôžeme tak ľuďom bez domova prežiť zimu a darujeme pocit tepla.