SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Ponožkový október

V rámci projektu Ponožkový október sme spoločne vyzbierali úžasných 960 párov ponožiek! Ďakujeme, ste skvelí!


Ako je už dobrým zvykom, aj tento október sme sa spoločne na 8 zberných miestach v rámci mesta Moldava nad Bodvou zapojili do charitatívnej akcie s názvom "Ponožkový október". Jej cieľom bolo vyzbierať ponožky pre ľudí bez domova. Práve ponožky sú v zime jednou z najdôležitejších častí oblečenia a pomáhajú v boji proti chladu či omrzlinám.
Z celého srdca ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí podporili zbierku, organizáciám, školám, materským školám.
- ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
- ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou
- MŠ Veselá zebra Severná 19, Moldava nad Bodvou
- MŠ Štvorlístok, Moldava nad Bodvou
- MŠ Stonôžka, Moldava nad Bodvou
- MŠ Rosnička, Moldava nad Bodvou
- Drogéria MAXOL Majda Maxolka
So zástupcami Mestského mládežníckeho parlamentu v Moldave nad Bodvou ich doručíme Arcidiecéznej charite Košice, ktorá ich odovzdá ľudom bez domova.
V ich mene Vám všetkým, ktorí ste takto darovali pocit tepla a sucha, ĎAKUJEME!