SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Počuli ste už o občianskom združení CESTA VON?

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.
Napĺňa ho prostredníctvom programov, kde sa venuje deťom v ranom veku, mladým ľuďom a dospelým.


Jedným z nich je aj program OMAMA. Omamy – ženy priamo z chudobných komunít, navštevujú rodiny s najmenšími deťmi a počas pravidelných stimulačných lekcií učia rodičov ako svoje deti pripraviť na úspešné zvládnutie školy.
Tentokrát o.z. Cesta von uskutočnilo dňa 19. februára 2024 v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež regionálne školenie programu OMAMA práve v našom meste Moldava nad Bodvou, kde sa už viac rokov tento projekt úspešne realizuje.
OMAMY majú svoje trvalé zamestnanie, podporu mentorov, školia ich odborníci, využívajú hračky, knihy, manuál a apku, na ich lekciách je aj rodič a učí sa ako svoje dieťa rozvíjať.
Chceli by ste vedieť viac?
https://cestavon.sk/program-omama/o-chudobe-a-preco-omama/
Ďakujeme supervízorke Zuzane Révészovej a regionálnej koordinátorke Kataríne Trembulákovej za možnosť nazrieť do fungovania projektu a do veľmi náročnej práce OMÁM. Prajeme im všetkým veľa vytrvalosti, trpezlivosti a všetko dobré v ich každodennej práci. 
Sme radi, že vďaka zbierke: "DARUJ KNIHU!" sme mohli časť z darovaných kníh venovať práve združeniu Cesta von a omamám, ktoré ich vedia využiť pri svojej práci, ako aj darovať deťom vyrastajúcim v generačnej chudobe. Ďakujeme!