SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Náš veľký deň

Začína sa s rekonštrukciou starého kina, rozbiehajú sa stavebné práce a my sa už nevieme dočkať na krásne vynovené priestory Multifunkčného centra pre deti a mládež.


Vďaka projektu podporeného Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a mesta Moldava nad Bodvou.