SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nácvik folklórneho súboru - 2. skupina

V utorok 24. mája 2022 sme začali s prvým nácvikom našich predškolákov pod vedením p. riaditeľky MŠ Veselá zebra Evy Tothovej.


V utorok 24. mája 2022 sme začali s prvým nácvikom našich predškolákov pod vedením p. riaditeľky MŠ Veselá zebra Evy Tothovej.
Deti sa navzájom spoznávali, dozvedeli sa veľa zaujímavostí o ľudových piesňach, niektoré z nich si aj zaspievali. Zisťovali, aké majú rytmické cítenie cez rytmizáciu riekaniek, slovných spojení aj hrou na telo. Nechýbali ani prvé tanečné kroky a skvelá nálada.
Tešíme sa na všetkých už 26. mája 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. v MŠ Veselá zebra v Moldave nad Bodvou.