SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nábor do folklórneho súboru

Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, tanečníkom a tanečniciam, aj ich rodičom, ktorí dnes prišli k nám. Boli ste skvelí! Veď posúďte sami.


Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, tanečníkom a tanečniciam, aj ich rodičom, ktorí dnes prišli k nám. Boli ste skvelí! Veď posúďte sami.
Ak niekto náhodou dnešný nábor nestihol, veľmi radi ho privítame aj budúci týždeň 10. mája 2022 (utorok) o 16:00 hod. v Malej sále MsKS v Moldave nad Bodvou. Budeme sa na Vás tešiť!
Ďakujeme tanečnému páru z FS Hornád, Veronike Ločovej a Materskej škole Veselá zebra za spoluprácu.