SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Moldavský maľovaný chodníček

Dňa 20. júna 2022 sme v rámci Moldavského festivalu kultúry a športu zorganizovali aktivitu "Moldavský maľovaný chodníček" pre deti z moldavských materských škôl a Budulova.


Deti svojimi peknými kresbami skrášlili Hlavnú ulicu v meste a potešili tak okoloidúcich chodcov. Svojimi farebnými dielami prejavili svoju šikovnosť, fantáziu a talent. Témou kresby na chodník bolo Čarovné leto, na ktoré sa všetci už veľmi tešia. 
Prajeme všetkým deťom aj pedagógom krásne leto, plné nezabudnuteľných zážitkov, hry, zábavy a oddychu.