SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Medzinárodný deň bez násilia

V spolupráci s príslušníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru Košice-okolie sme priblížili deťom násilie ako také, páchané deťmi viackrát v dôsledku nevedomosti.


Prezentácia Medzinárodného dňa bez násilia si vyžaduje veľkú spoluprácu dospelého človeka a dieťaťa pre našu budúcnosť. Deti formujeme nielen tým, čo vidia, ale aj počujú. Preto v spolupráci s príslušníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru Košice-okolie sme priblížili násilie ako také, páchané deťmi viackrát v dôsledku nevedomosti. Riešili sa konkrétne situácie videné očami detí. Deti sa mohli zapojiť do riešenia nepriaznivých situácii a uvedomiť si závažnosť skutkov ako napr. záškoláctvo a ich dôsledky.
Vďaka príslušníkom ORPZ Pavlovi Czerankovi a Gabrielovi Gálovi plánujeme aj v budúcnosti ďalšie prednášky zamerané na prevenciu v spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou.