SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Marec - mesiac kníh

Knihy nás sprevádzajú počas celého nášho života. Sú bránou do sveta poznania. Tentokrát sme zavítali ku žiakom zo ZŠ Drienovec.


V spolupráci s BAFF SA o.z. sme im predstavili autorov, ako Elena Lacková, Dezider Banga, či iní. Rozprávali sme sa aj o rómskych zvykoch a tradíciách so zistením, že kultúry rôznych národností sú navzájom prepojené a dopĺňajú sa.
Ďakujeme vedeniu ZŠ Drienovec a pani riaditeľke za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.