SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Marec - mesiac kníh (2024)

Každá kniha je pokladom a prispieva k rozvoju čitateľskej vášne a kreativity našich detí.


Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra si v mesiaci MAREC pripravilo pre deti popoludnie zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktoré bolo plné prekvapení. 
Najprv si každé dieťa vyrobilo vlastnú záložku do knihy, a potom už nasledovalo losovanie. Keďže mnohé z detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vôbec žiadne rozprávkové knihy doma nemajú, tak si mohli jednu knižku vylosovať a zobrať si ju domov. Radosť bola velikánska. 
Aj vďaka zbierke "DARUJ KNIHU" sme mohli obdarovať ďalšie deti, podporiť ich radosť z čítania a zároveň pomôcť deťom, ktoré nemajú prístup k knihám.
Vaša podpora je cenná a veľmi si ju vážime!