SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Letná škola

V spolupráci s BAFF SA o.z. a Komunitným centrom sa v dňoch 18. - 20. júla 2022 konala Letná škola zameraná na rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí detí so sociálne znevýhodneného prostredia.


Každé dieťa si rozvíjalo svoje zručnosti v tvorivých činnostiach s indiánskou tematikou v Amfiteátri MsKS, zasúťažilo si pri rôznych pohybových aktivitách v Športovom areáli pod kopcom. Tretí deň sa niesol v znamení turistiky a poznávania prírody. Deti sa s veľkým očakávaním vybrali v spolupráci s Komunitným centrom na túru do Zádielskej doliny, kde sa mohli dozvedieť veľa zaujímavostí o tejto národnej rezervácii, spoznávali flóru a faunu prechádzkou po náučnom chodníku, prešli sa pri Blatnickom potoku, ktorý ich doviedol až do cieľa Zádielskej tiesňavy.
Našou snahou bolo robiť všetko tak, aby to bolo formou hry, aby to deti veľmi nezaťažovalo a hlavne zaujalo. Každý deň bol preto iný, s pestrou paletou aktivít, z ktorých si odnášajú pekné spomienky.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu Komunitnému centru a BAFF SA o.z.