SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Láska kvitne v každom veku

Dňa 31. mája 2022 sme spoločne navštívili našich starkých v Zariadení seniorov v Moldave nad Bodvou. Žiaci 3. ročníka zo Základnej školy na ulici Severnej s láskou vytvorili so svojimi pani učiteľkami jedinečné, ručne robené pohľadnice s malým prekvapením a predstavili sa krátkym kultúrnym programom, ktorí vyčaril starkým úsmev na tvári a spríjemnil im deň.


V mesiaci máj sme aj vďaka výzve „LÁSKA KVITNE V KAŽDOM VEKU“, ktorá je pokračovaním decembrovej aktivity (Jana Galatová a Sisa Slobodova) „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ chceli opäť potešiť srdcia našich seniorov. Dňa 31. mája 2022 sme spoločne navštívili našich starkých v Zariadení seniorov v Moldave nad Bodvou. Žiaci 3. ročníka zo Základnej školy na ulici Severnej s láskou vytvorili so svojimi pani učiteľkami jedinečné, ručne robené pohľadnice s malým prekvapením a predstavili sa krátkym kultúrnym programom, ktorí vyčaril starkým úsmev na tvári a spríjemnil im deň.
Nakoľko motívom tejto výzvy boli kvety, tak sa k nim pridali aj deti z Komunitného centra v Moldave nad Bodvou a vyrobili papierové kvietky, ktoré ich potešia v izbách a premenia ich na rozkvitnuté jarné lúky plné kvetov.
Na záver im Multifunkčné centrum pre deti a mládež odovzdalo črepníkové kvety, ktoré si starkí spoločne zasadia.
Po programe sme videli usmiate tváre seniorov, ktorí chválili deti a veľmi si priali, aby sme prišli zas. Toto želanie sa im budeme do budúcna snažiť splniť.