SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Jesenné tvorivé dielne - Pani Jeseň

Čarovné obdobie jesene plné farieb a dozrievajúcich plodov nám zapĺňa ulice a parky opadaným lístím, ktoré nám pripomína farebné koberce. Práve tieto listy sme sa dnes rozhodli využiť v spolupráci s Komunitným centrom.


Každé dieťa si vymaľovalo a dotvorilo pomocou listov krásne jesenné portréty. Súčasťou tvorivých dielní bola aj skupinová práca PANI JESENE, ktorá bude skrášľovať priestory Komunitného centra.
Ďakujeme Komunitnému centru za spoluprácu a príjemne strávené jesenné popoludnie.