SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Získanie nových vedomostí a informácií o programe INFORMATIKA S EMILOM

Pracovné stretnutie s pedagógmi I. stupňa ZŠ Severná zamerané na metódu vyučovania informatiky v škole.


V stredu 6. apríla 2022 prebehlo pracovné stretnutie s pedagógmi I. stupňa ZŠ Severná 21 Moldava nad Bodvou zamerané na metódu vyučovania informatiky v škole – Informatika s Emilom pod lektorstvom Mgr. Sylvie Strámovej, ktorá absolvovala toto vzdelávanie cez n. o. Indícia.
Táto metóda rozvíja moderné informatické myslenie, kritické a analytické uvažovanie, programovanie ako nový nástroj na poznávanie, tvorivosť, komunikáciu a sebavyjadrenie. Nabáda spolupracovať a skúmať.
V príjemnej atmosfére prebehla vzájomná výmena skúsenosti, nových metód a foriem práce so žiakmi využiteľnými nielen na hodinách informatiky.