SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Futbalový turnaj Szepsi Csombor Márton Cup 2022

Szepsi Alapiskola - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež odštartovali 13. mája 2022 za účasti futbalových tímov piatich škôl IV. ročník futbalového turnaja SZEPSI CSOMBOR MÁRTON CUP 2022.


Szepsi Alapiskola - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež odštartovali 13. mája 2022 za účasti futbalových tímov piatich škôl IV. ročník futbalového turnaja SZEPSI CSOMBOR MÁRTON CUP 2022. Chlapci hrali srdcom a dušou a boli šťastní, že si po 2 rokoch „pandémie“ opäť mohli spolu zahrať. Vďaka nadšenej fanúšikovskej základni a skvelej hre chlapcov sa družstvo Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm umiestnilo na 1. mieste!
Ďalšie výsledky turnaja: 2. miesto - Špeciálna základná škola Moldava nad Bodvou, 3. miesto - ZŠ Grundschule Medzev, 4. miesto - ZŠ Turňa nad Bodvou, 5. miesto - ZŠ Jasov.
Ďakujeme hráčom za seriózny, obetavý, mužný športový výkon a pedagógom Zoltánovi Kispérimu a Matejovi Majorošovi za organizáciu!