SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Fašiangová disco párty

Fašiangová disco párty, ktorú zorganizoval Mládežnícky parlament Multifunkčného centra pre deti a mládež sa niesla v skvelej atmosfére.


V rámci diskotéky predviedli svoje tanečné majstrovstvo rovesníkom Kira Schwartz s partnerom Jankom a Natália Trembecká s Dominikom Piskom. Oba páry úspešne reprezentujú naše mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
Okrem toho nám svoj spevácky talent ukázala aj Mirka Lovászová.
V závere nechýbala ani tombola o zábavné ceny.
Celý večer sa o skvelú hudbu postaral DJ Vvedúci.
Vyjadrenia mládežníkov hovoria za všetko: "Veľmi dobre bolo, treba aj nabudúce."
Ďakujeme za zabezpečenie podujatia aj Mestskému športovému klubu.