SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

V rámci projektu „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ sa v programovej oblasti Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov za účelom zvyšovania etnického povedomia a sebavedomia detí s rómskym rodným jazykom a rozvoja mäkkých zručností u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci mesta Moldava nad Bodvou a partnera projektu mesta Medzev v dňoch 19. - 22. apríla 2022 mali príležitosť ôsmi rómski žiaci a pedagogickí asistenti z troch moldavských škôl a zo ZŠ Grudschule Medzev a navštíviť odbor romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.


V rámci projektu „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority  s majoritou“ sa v programovej oblasti Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov za účelom zvyšovania etnického povedomia a sebavedomia detí s rómskym rodným jazykom a rozvoja mäkkých zručností u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci mesta Moldava nad Bodvou a partnera projektu mesta Medzev v dňoch 19. - 22. apríla 2022 mali príležitosť ôsmi rómski žiaci a pedagogickí asistenti z troch moldavských škôl a zo ZŠ Grudschule Medzev a navštíviť odbor romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Zúčastnili sa fakultnej výučby na cvičeniach zo severocentrálnej rómčiny, žiaci konverzovali so študentmi a s vysokoškolskými prednášajúcimi vo svojom rodnom jazyku a prelúskali aj niekoľko gramatických otázok publikácie Romaňi čhib (učebnice slovenské romštiny) za odborného vedenia a výkladu prednášajúcich.
Okrem toho mali možnosť navštíviť aj organizáciu Romea (rómska vzdelávacia, grantová a mediálna organizácia), kde sa oboznámili s úlohou Romey, prečítali si niekoľko vydaní rómskeho časopisu Romano voďi (Rómska duša). P. Balog z organizácie Romea žiakom porozprával o dejinách rómov v Českej republike a o rómskom holokauste v pracovnom tábore Lety - Písek (ČR). Na záver bola diskusia o súčasnej diskriminácií rómskych utečencov z Ukrajiny a o pomoci a odvahe Ukrajincov rómskeho pôvodu pri obrane svojej vlasti.
Exkurzia bola zorganizovaná v rámci Rozvojovej výzvy začínajúcich učiteľov Komenského inštitútu (riešiteľ učiteľ Richterová Daniela, ZŠ Grundschule Medzev) v spolupráci s projektom Mesta Moldavy nad Bodvou “Priestor nás spája” (Mgr. Sylvia Strámová).