SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Európsky deň jazykov

Rada Európy v roku 2001 vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí.


Jedným z takýchto podujatí bol aj „Európsky deň jazykov 2022“, ktorý zorganizovalo Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci so ZŠ Severná dňa 5. októbra 2022.
V pestrom programe nechýbal jazykový kvíz v priestoroch knižnice, ktorý preveril jazykové znalosti jednotlivých družstiev, a potom už nasledovala samotná prezentácia vybratých krajín žiakmi zúčastnených škôl v anglickom jazyku - ZŠ Severná predstavila Španielsko, ZŠ ČSA nám priblížila Írsko, žiaci z Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont nám predniesli tradície a zvyky Maďarska a žiaci zo ZŠ Grundschule z Medzeva nás oboznámili s krajinou Nemecko. Nechýbala ani prezentácia Slovenska v podaní detského folklórneho súboru MODRANKA.
Cieľom tohto Európskeho dňa jazykov bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
Súčasťou podujatia bola aj výstava tričiek s touto tematikou, v rámci ktorej vznikli jedinečné umelecké diela. Ďakujeme všetkým účastníkom za skvelé výkony, všetkým pedagógom za prípravu žiakov a ZŠ Severná za spoluprácu pri realizácii tohto podujatia. Už sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity, pri ktorých máme možnosť sa lepšie spoznať, prijímať rôznorodosť, byť tolerantný voči iným národnostiam spoznávaním ich kultúry a tradícií.