SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Európsky deň jazykov 2023

Multifunkčné centrum pre deti a mládež zorganizovalo dňa 24. októbra 2023 v spolupráci so ZŠ Severná 21 už po druhýkrát „Európsky deň jazykov 2023“ vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.


Svoje sily si v jazykovom kvíze zmerali zástupcovia 6 škôl – ZŠ Severná 21, ZŠ ČSA 15, Szepsi Alapiskola - ZŠ s vjm, Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Gymnázium Štefana Moysesa a ZŠ Grundschule Medzev.

Výsledky kvízu boli veľmi tesné:
1. miesto - Gymnázium Štefana Moysesa
2. miesto - Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
3. miesto - ZŠ Grudschule Medzev

Krátkym kultúrnym programom nám spestril podujatie žiak ZŠ Severná a žiaci Cirkevnej spojenej školy.
V druhej časti sme sa venovali „Spoznávaniu európskych jazykov“. Zástupcovia zúčastnených škôl sa vystriedali na jednotlivých stanovištiach, vyskúšali si rôzne aktivity, cez ktoré spoločne prekonávali jazykové bariéry.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, ako aj jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v praxi sme zvládli na výbornú.
Ďakujeme všetkým účastníkom za skvelé výkony, všetkým pedagógom za prípravu žiakov, ZŠ Severná 21 za spoluprácu pri realizácii a Mestskému kultúrnemu stredisku za poskytnutie priestorov.
Mottom tohto ročníka „Povedzme ÁNO jazykom“ prekladom do iných jazykov a mottami jednotlivých družstiev sme sa rozlúčili s očakávaním, že sa radi opäť stretneme pri ďalších spoločných aktivitách, pri ktorých sa máme možnosť lepšie spoznať, prijímať rôznorodosť, byť tolerantný voči iným národnostiam spoznávaním ich kultúry a tradícií.