SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

EKO prednáška

O čom si šepkajú šaty? Nakupujeme veľa oblečenia? Vedieme konzumný spôsob života? Zamýšľame sa nad tým, kde končí oblečenie, ktoré už nepotrebujeme? Vieš, čo je to fast fashion?


Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou v spolupráci s Úniou miest Slovenska a spoločnosťou Ekocharita Slovensko Slovensku ponúklo dňa 20. novembra 2023 pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a stredoškolákov z gymnázia a strednej odbornej školy hodnotnú EKO prednášku, ktorej hlavným cieľom bola edukácia mladej generácie v oblasti moderného priemyslu a problematika, ktorou je textilný odpad.
Lektorka Mária Jančová Wagingerová, expertka z Únie miest Slovenska, pútavou formou prednášky a následnej diskusie vysvetlila žiakom a študentom, aký obrovský celosvetový problém je textil a textilný odpad, čo je to fast fashion, kedy vznikol tento pojem a čo to spôsobilo.
Prostredníctvom krátkeho filmu O čom si šepkajú šaty? poukázali žiakom na konzumný spôsob života herci Juraj Kemka, Lucia Hurajová, módny návrhár Boris Hanečka, raper Kali, hudobný producent Peter Pann či pani prezidentka Slovenskej republiky.
V nadväznosti na prednášku sa v našom meste uskutoční sezónny zber použitého textilu od 27. novembra do 2. decembra 2023. V pracovných dňoch v čase od 12.00 do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny bude v budove Mestskej polície na Hlavnej 112 sprístupnený vchod spredu od bývalého Daňového úradu.