SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Eko deň v parku

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v našom meste konal už 3. ročník zábavno-vzdelávacieho podujatia s názvom EKO DEŇ pod záštitou Mestského kultúrneho strediska.


Spolu s členkami Mládežníckeho parlamentu mesta Moldava nad Bodvou sme sa zapojili aj my z Multifunkčného centra pre deti a mládež a pripravili sme si pre deti rôzne tvorivé aktivity.
Jednou z nich bolo prírodné puzzle, kde deti na základe obrysov na papieri hľadali prislúchajúci kameň alebo konárik.
Pri drevenom kvíze pod názvom “Les nie je smetisko!“ mali zase určiť za akú dobu sa určité druhy odpadu v prírode rozložia. Tieto zistenia často prekvapili aj dospelých.
Najmenší sa mohli zahrať s EKO kockou, s ktorou si precvičili triedenie odpadu do kontajnerov na základe ich farby.
Deti nám na pomyselnej „nástenke“ mohli nechať odkaz alebo kresbu súvisiacu s prírodou a ekológiou.
Keďže sme všetci súčasťou prírody a chceme jej pomôcť zachovať krásu aj pre budúce generácie, musíme si aj takýmito aktivitami pripomínať a učiť deti ako žiť udržateľným spôsobom, znižovať svoju ekologickú stopu a nezaťažovať planétu zbytočne.