SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

EDUMO - Workshop: Ako na finančnú gramotnosť na 1. stupni ZŠ

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov Košice-okolie zorganizovalo 22. februára 2024 workshopov pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, MŠ, špeciálnych škôl, vychovávateľky ŠKD so zameraním na finančnú gramotnosť.


Popoludnie v príjemnej atmosfére zážitkovou formou viedla skvelá lektorka Kvetoslava Danková.
V bohatom programe plnom námetov, zaujímavých inšpirácií si účastníčky vyskúšali rôzne aktivity, ktoré môžu ihneď využiť vo svojej práci so žiakmi.
Čas nám rýchlo ubehol, a tak sme spoločne skonštatovali, že v tejto téme budeme určite radi pokračovať aj nabudúce.
Ďakujeme Regionálnemu centru podpory učiteľov Košice-okolie za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia nielen pre pedagógov z Moldavy nad Bodvou, ale i okolia.