SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Dopravný deň

Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti už v predškolskom veku, a práve preto sa v piatok 29. apríla 2022 v Materskej škole Veselá zebra uskutočnil DOPRAVNÝ DEŇ.


Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti už v predškolskom veku, a práve preto sa v piatok 29. apríla 2022 v Materskej škole Veselá zebra uskutočnil DOPRAVNÝ DEŇ.
Zúčastnili sa ho štvorčlenné družstvá detí s pedagógmi zo šiestich materských škôl. Pozvanie prijali príslušníci Mestskej polície v Moldave nad Bodvou a príslušníci OR PZ KS Pavol Czeranko a Gabriel Gáll, ako aj pani vedúca odboru školstva v Moldave nad Bodvou. Deti plnili úlohy, pozorne počúvali príslušníkov PZ, aktívne sa zapájali do rozhovoru. Za šikovnosť boli odmenené diplomom aj vecnými cenami.
Priamou účasťou na tomto podujatí si rozšírili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, naučili sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie!