SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Dni partnerstva 2023 - prezentácia projektov mesta

Mesto Moldava nad Bodvou, pokračujúc vo svojej tradícii si uctilo svoje partnerské mestá pozvaním na Dni partnerstva 2023, ktoré sa uskutočnili v dňoch 12. – 15. októbra 2023.


Z deviatich partnerských miest prijali pozvanie mestá: Tišnov z Česka, Székelykeresztúr z Rumunska a Karcag a Encs z Maďarska. Pre oficiálne delegácie bol pripravený bohatý program, v rámci ktorého boli v piatok popoludní úplne prvou návštevou v novom Multifunkčnom centre pre deti a mládež. 
Riaditeľka Multifunkčného centra pre deti a mládež Sylvia Strámová im v krátkosti predstavila jedinečnosť projektu pod názvom „Priestor nás spája“ podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov, spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov mesta Moldava nad Bodvou.
Aj vďaka tomuto stretnutiu, vzájomnej diskusii a výmene skúseností sa na úrovni partnerských miest plánujú v budúcnosti spoločné podujatia, výmenné pobyty zamerané aj na deti a mládež.
Už čoskoro staré kino opäť ožije, a rekonštrukciou sa premení na Multifunkčné centrum pre deti a mládež – priestorom, ktorý tu bude pre nás všetkých.

Foto: Adrián Juríček