SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Divadelný workshop s divadelným predstavením Spúrensuche

Od pondelka 20. júna 2022 prebiehal v priestoroch Kultúrneho domu v Medzeve divadelný workshop s prípravou divadelného predstavenia, ktorého premiéra sa uskutočnila dňa 24. jún 2022 pre žiakov Základnej školy Grundschule Medzev a pokračovala predstavením v rámci podujatia „Deti deťom“ v Amfiteátri MsKS v Moldave nad Bodvou. Celková realizácia bola možná vďaka podpore Nórska z Nórskych grantov, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.


Od pondelka 20. júna 2022 prebiehal v priestoroch Kultúrneho domu v Medzeve divadelný workshop s prípravou divadelného predstavenia, ktorého premiéra sa uskutočnila dňa 24. jún 2022 pre žiakov Základnej školy Grundschule Medzev a pokračovala predstavením v rámci podujatia „Deti deťom“ v Amfiteátri MsKS v Moldave nad Bodvou. Celková realizácia bola možná vďaka podpore Nórska z Nórskych grantov, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.