SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorý oslavuje otcovstvo a pripomína úlohu otcov vo výchove detí, rovnako ako ich postavenie v spoločnosti.


V mesiaci jún sme si aj my v spolupráci s Komunitným centrom pripomenuli Deň otcov rôznymi aktivitami pre deti a mládež. Jednou z nich bola tvorivá aktivita pre najmenších spojená s tvorbou kravaty pre oteckov ako znak ich funkcie v rodine a vplyvu na vývoj detí a spoločnosti. Zaujímavou skúsenosťou pre dospievajúcu mládež bola výroba prútenej metly. Zistili, ako si rýchlo pripraviť do domácnosti potrebnú pomôcku. V závere sme si za pomoci oteckov uvarili rezne s uhorkovým šalátom.
Pre deti je otec vzorom aj autoritou, má rovnako prejavovať úctu ich matke, pomáhať v domácnosti. Ďakujeme všetkým oteckom, ktorí si svoju úlohu v rodine plnia naozaj zodpovedne.