SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Deň materských škôl na Slovensku 2023

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka každoročne usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.


Multifunkčné centrum pre deti a mládež v rámci mesta Moldava nad Bodvou pod záštitou primátora mesta JUDr. Ing. Slavomíra Borovského v spolupráci s Mestským športovým klubom a HepyBejby pozvalo detičky z moldavských materských škôl a Budulova osláviť Deň materských škôl 2023 dňa 7. novembra 2023 v priestoroch novej multifunkčnej športovej haly.
O zábavné interaktívne predstavenie pod názvom „Rozprávkový hrniec“ sa postarali skvelí herci Divadla Portál z Prešova. Príjemná atmosféra podujatia bola sprevádzaná pesničkami, spoločnou hymnou materských škôl a diskotékou s Hepy Bejby.
Veľkým prekvapením pre deti boli maskoti Minnie a Mickey, ktorí vyčarovali obrovskú radosť a úsmev na ich tvárach. Tento výnimočný deň bol aj príležitosťou poďakovať pani učiteľkám materských škôl za ich každodennú starostlivosť, opateru a láskavosť.

Podujatie podporili:
AGROSERVIS - Ing. Norbert Krušinský, BHKW s.r.o. - Ing. Roland Cingeľ, K3 s.r.o. Veľkosklad s ovocím a zeleninou, Stonel s.r.o. , xbody MnB, Ing. Gabriel Fedák, Jaroslav Pupala, Valter Bistika TERRA VARI SERVIS, MLADOSŤ – Miloslava Flachbartová, ALBATROS MEDIA, Súkromné centrum poradenstva a prevencie Snina, MILK-AGRO.