SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Prvé stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s Komunitným centrom Moldava bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.


Spolupráca s rómskymi matkami je často náročná a vyžaduje si nielen profesionálny prístup, ale aj veľkú trpezlivosť. Pri práci s rómskymi matkami si musíme v prvom rade uvedomiť rozdielnosť rómskej kultúry a ich životného štýlu, rešpektovať osobitosť rómskej menšiny, jej odlišnú mentalitu a kultúru.
Prvé stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s Komunitným centrom bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.
Veľká vďaka patrí MUDr. Erika Csachová za jej cenné poznatky a rady mamičkám.