SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Čítame radi, čítame spolu

Čitateľské aktivity sú kvalitne stráveným spoločným časom s deťmi. Je pri nich vždy zábava, a okrem toho zvyšujú mozgovú aktivitu, zlepšujú pamäť, rozvíjajú reč, ale aj vizuálne schopnosti dieťaťa.


Preto je našou pravidelnou činnosťou v spolupráci s pracovníkmi Komunitného centra aktivita pod názvom Čítame radi, čítame spolu zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti a spríjemnenie voľnočasových aktivít detí. Tentoraz sme si vybrali rozprávku Tri prasiatka, ktorú sme si spoločne prečítali, porozprávali si obsah, a vypracovali pracovné listy so zábavnými úlohami, ktoré sa deťom veľmi páčili.