SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Charitatívna zbierka - Ponožkový október 2023

Charitatívna zbierka "Ponožkový október 2023" nás presvedčila o tom, že dobrým ľuďom v našom meste i okolí nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi odkázaných na pomoc druhých, žijúcich na ulici.


Vyzbierané ponožky v počte 960 párov sme odovzdali Arcidiecéznej charite v Košiciach, aby pomohli ľuďom bez domova a chránili ich pred chladom, omrzlinami a infekciami.
Každému, kto sa do zbierky zapojil úprimne ďakujeme!