SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

1. ročník festivalu povolaní na ZŠ Budimír

Vo štvrtok 16. novembra 2023 sme sa na pozvanie Základnej školy Budimír zúčastnili s deviatakmi zo ZŠ ČSA 15 a ich výchovnou poradkyňou 1. ročníka festivalu povolaní.


Pod vedením p. uč. Moniky Timkovej sa učitelia školy spojili s deviatakmi a pripravili skvelé dopoludňajšie podujatie a privítali 21 stredných škôl z Prešova a Košíc a odborníčky na duálne vzdelávanie z Bratislavy.
Naši deviataci mali možnosť dozvedieť sa viac o rôznych odboroch a podmienkach stredoškolského štúdia.
Ďakujeme za pozvanie na toto skvelo zorganizované podujatie, ktoré bolo veľmi prínosné a inšpiratívne. Veríme, že v rámci nadviazanej spolupráce budeme v spoločných aktivitách aj v budúcnosti naďalej pokračovať.